WELCOME TO PING CHEN'S GROUP
中文

Position>>Member


     
Group Leader
     
     Prof. Ping Chen

     
     

Researchers
     

Dr. Guotao Wu

Dr. Teng He

Dr. Lin Liu

Dr. Jianping Guo

Dong Xie

Xiaohua Ju

     
Postdoctor
     
     

Zhao Zhang

     
   

PhD. Students
   
Peikun Wang
Qijun Pei
Wenbo Gao
Weijin Zhang
Xilun Zhang
Yang Yu
Qianru Wang
Zijun Jing
Yeqin guan
Ji Feng
Hanxue Yan
Sheng Feng
   

Graduates
 

Yonshen Chua

Xueli Zheng

Wen Li

Jianhui Wang

Teng He

Weiliang Xu

Jing Zhang

Bin Liu

Juner Chen

Hujun Cao

Jianping Guo

Weidong Chen

Pei Yu

Zhao Li

Miao Zhang

Han Wang

Fei Chang

       

 

 

Others who had ever studied or worked

Dr. Chengzhang Wu

Dr. Hailiang Chu

Na Xu

Dr. Yao Zhang

Zelun Zhao

Ruimin Wang

Daqiang Hu

Dr. Zhitao Xiong

Dr. Minghui Yang

 

 
CopyRight 2008. Group 1901. Dalian Institute of Chemical Physics, CAS. All Rights Reserved.
Address: 457 Zhongshan Road Dalian China Group 1901 Postcode:116023 Tel:+86-0411-84379583