location: English   >   Member

Group Leader

 • Prof. Ping Chen


Researchers

 • Prof. Teng He

 • Dr. Lin Liu

 • Prof. Jianping Guo

 • Hujun Cao

 • Dong Xie

 • Xiaohua Ju

Postdoctor

 • Zhao Zhang


PhD. Students

 • Qijun Pei

 • Weijin Zhang

 • Xilun Zhang

 • Yang Yu

 • Qianru Wang

 • Zijun Jing

 • Yeqin guan

 • Ji Feng

 • Hanxue Yan

 • Guo Qing

 • BOLARIN Joshua Adedeji

 • Sheng Feng


Graduates

 • Yonshen Chua

 • Xueli Zheng

 • Wen Li

 • Jianhui Wang

 • Teng He

 • Weiliang Xu

 • Jing Zhang

 • Bin Liu

 • Juner Chen

 • Hujun Cao

 • Jianping Guo

 • Weidong Chen

 • Pei Yu

 • Zhao Li

 • Miao Zhang

 • Han Wang

 • Fei Chang


Others who had ever studied or worked

 • Dr. Chengzhang Wu

 • Dr. Hailiang Chu

 • Na Xu

 • Dr. Yao Zhang

 • Zelun Zhao

 • Ruimin Wang

 • Daqiang Hu

 • Dr. Zhitao Xiong

 • Dr. Minghui Yang

 • Guotao Wu

CopyRight 2008. Group 1901. Dalian Institute of Chemical Physics, CAS. All Rights Reserved.
Address: 457 Zhongshan Road Dalian China Group 1901 Postcode:116023 Tel:+86-0411-84379583