location: English   >   Member

Group Leader

 • Prof. Ping Chen


Researchers

 • Prof. Teng He

 • Dr. Lin Liu

 • Prof. Jianping Guo

 • Prof. Hujun Cao

 • Dong Xie

 • Xiaohua Ju

 • Wenbo Gao

 • Yajun Cui

 • Qianru Wang

 • Yang Yu

 • Qijun Pei

 • Weijin Zhang

 • Yeqin guan

 • Zhao Li

Postdoctor

 • Hong Wen

 • Sheng Feng


PhD. Students

 • Han Wu

 • Jirong Cui

 • Khai Chen TAN

 • Yongli Cai

 • Jiemin Wang

 • Jiaqi Wen

 • Kaicun Cui

 • Ruili Li

 • Jiaquan Guo

 • Runze Wang

 • Shangshang Wang

 • Ren Zou

 • Shukun Liu

 • Shengyuan Zhang

 • Shixiong Zhang

 • Yuting Wang

 • Zibo Cheng

 • Jialing Li

 • Yun Wang

 • Alexis Munyentwali

 • Kai Ma

 • Hetong Chen

 • Li Han

 • Yanbo Deng

 • Xuanwei Chang

 • Bing Liu

 • Yawei Wang

 • Haoyang Yu

 • Chengjie Long

 • Haojun Li

 • Zhaolong Sun


Graduates

 • Yonshen Chua

 • Xueli Zheng

 • Wen Li

 • Jianhui Wang

 • Teng He

 • Weiliang Xu

 • Jing Zhang

 • Bin Liu

 • Juner Chen

 • Hujun Cao

 • Jianping Guo

 • Weidong Chen

 • Pei Yu

 • Zhao Li

 • Miao Zhang

 • Han Wang

 • Fei Chang

 • Peikun Wang

 • Weijin Zhang

 • Hanxue Yan

 • Ji Feng

 • Qing Guo

 • Jintao Wang

 • Yang Yu

 • Qijun Pei

 • Wenbo Gao

 • Zijun Jing

 • Zhao Zhang

 • Qianru Wang

 • Xilun Zhang

 • Chao Qin

 • BOLARIN Joshua Adedeji

 • Jiang Wang

 • Guanghao Qiu

 • Min Dai


Others who had ever studied or worked

 • Dr. Chengzhang Wu

 • Dr. Hailiang Chu

 • Na Xu

 • Dr. Yao Zhang

 • Zelun Zhao

 • Ruimin Wang

 • Daqiang Hu

 • Dr. Zhitao Xiong

 • Dr. Minghui Yang

 • Guotao Wu

CopyRight 2008. Group 1901. Dalian Institute of Chemical Physics, CAS. All Rights Reserved.
Address: 457 Zhongshan Road Dalian China Group 1901 Postcode:116023 Tel:+86-0411-84379583